Toetsontwerp met EDIT

Radboud EDIT maakt het voor docenten mogelijk om afhankelijk van hun onderwijscontext op zoek te gaan naar passende toetsvormen.

Hoe zet ik EDIT in bij toetsontwerp? 

Radboud EDIT geeft inspiratie voor toetsvormen aan de hand van de stappen van de toetscyclus. Een toetsvorm kies je op basis van het ontwerp van de gehele toetsing in de cursus en de bijbehorende toetsmatrijs (stappen 1 en 2).

De toetscyclus

  1. Maak een basisontwerp op basis van leerdoelen en leeractiviteiten.
  2. Maak een toetsmatrijs op basis van leerdoelen en cognitieve niveaus.
  3. Ontwerp de toetsvragen met bijbehorende cesuur en normering.
  4. Neem de toets af en beoordeel de afgenomen toetsen.
  5. Verwerk het toetsresultaat en analyseer deze.
  6. Registreer het toetsresultaat en communiceer deze met studenten.
  7. Evalueer het toetsontwerp en verbeter waar nodig.

Hoe vind ik toetsvormen met EDIT? 

Ga in EDIT op zoek naar toetsvormen en maak gebruik van de zoekfilters:  

  • Niveau van authenticiteit / competentie: op welk niveau laat een student competenties zien?
  • Cognitief niveau: op welk niveau laat de student cognitieve vaardigheden zien? 
  • Type bekwaamheid: welke vaardigheid wordt getoetst?