Blended onderwijs ontwerpen met EDIT

Radboud EDIT biedt onderwijsadviseurs, docenten en studenten een overzicht van (activerende) didactische werkvormen, waarbij je digitale gereedschappen kunt inzetten bij het ontwerpen en inrichten van blended onderwijs. 


Blended Onderwijs – Wat is het precies?

Hoe zet ik EDIT in bij het ontwerpen van blended onderwijs? 

Radboud EDIT ondersteunt bij stap 4 en 5 van het Radboud stappenplan voor het (her-)ontwerpen van onderwijs:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Formuleer leerdoelen

Maak een globaal ontwerp voor je module/cursus

Maak een ontwerp voor elk lesonderdeel  

Maak een keuze in EDIT op basis van de zoekfilters

Zoek en kies passende werkvormen en tools in EDIT 

Gebruik de tools doelbewust binnen jouw onderwijs

Doe een test en stel bij waar nodig

Voer het onderwijs uit

Evalueer het onderwijs

Stel bij waar nodig


Hoe vind ik werkvormen met EDIT? 

Ga in EDIT op zoek naar werkvormen en maak gebruik van de zoekfilters:  

Niveau van leren*

Werkvorm voor

Situatie

Groepsgrootte

Groepssamenstelling

Op welk cognitief niveau leert de student? 

Welke functie moet de werkvorm vervullen?

Synchroon of asynchroon, online (met gebruik van internetverbinding) of offline?

Een kleine groep = tot 7 personen, een grote groep = 8-22 personen.

Interprofessionele groep.

*gebaseerd op de taxonomie van Bloom

Werkvorm
Onder een ‘werkvorm’ verstaan we: een op een leerdoel aansluitende leersituatie waarin studenten bepaalde kennis, houding en vaardigheden verwerven.


Colofon en attributie

Radboud EDIT is gebaseerd op Blendy van Saxion hogescholen (programma ICT&O).
Voor Radboud Universiteit en Radboudumc is de inhoud aangepast naar gangbare werkvormen en digitale tools zoals gebruikt op en vanuit de Nijmeegse Campus. Materialen op deze website mogen worden gedeeld onder een Creative Commons licentie.