Portflow

Portflow is software voor het leren met een digitaal portfolio. Alle studenten en docenten met toegang tot Brightspace kunnen Portflow gebruiken. Het digitale portfolio is niet gebonden aan één cursus in Brightspace, maar kan over cursussen en zelfs opleidingen heen worden gebruikt. De student (lerende) is eigenaar van het portfolio en bepaalt zelf wie inzicht krijgt in (delen van) zijn portfolio.

De mogelijkheden van het digitaal portfolio Portflow:

  • Materialen over een langere periode verzamelen.
  • Doelen stellen en deze koppelen aan materialen.
  • Materialen en doelen ordenen in collecties.
  • Materialen delen met anderen en feedback erop vragen.
  • Reageren op ontvangen feedback.
  • Reflecteren op het eigen werk.
  • Een nulmeting op doelen uitvragen.
  • Voortgangsevaluaties op doelen uitvragen, met of zonder zelfevaluatie.
  • Docenten kunnen een vooraf gedefinieerde structuur aanbieden aan studenten voor collecties en doelen.

Handleiding

Er zijn verschillende handleidingen geschreven over Portflow.

Website

Portflow