Persconferentie

Via een persconferentie presenteren studenten een paper of project en beantwoorden ze kritische vragen die andere studenten hen op journalistieke wijze voorleggen. 

Wat leert de student?

De student leert een paper of project helder samen te vatten en dit te presenteren. Door referent te zijn voor andere groepen, leert de student persberichten kritisch te analyseren en beoordelen. Daarnaast oefent de student vragen helder te formuleren en ter plekke antwoord te kunnen geven op journalistieke vragen. 

Wat doet de student?

 1. Schrijft met zijn groepsgenoten een paper of voert samen een project uit. 
 2. Stelt als groep een zakelijk persbericht op over het paper of project en stuurt dit naar de betreffende referentgroep. 
 3. Leest als referent het van een andere groep ontvangen persbericht en stelt journalistieke, kritische vragen op. 
 4. Presenteert tijdens de eigen persconferentie het paper of project (per groep 1 student). 
 5. Beantwoordt vragen van de referentgroep. 
 6. Stelt tijdens de persconferentie van de andere groep de opgestelde vragen. 

Wat doet de docent?

 1. Deel studenten in, in groepen en laat hen een paper schrijven of een project uitvoeren. 
 2. Maak een indeling van hoe de groepen referent voor elkaar zijn. 
 3. Geef de groepen opdracht een persbericht op te stellen over hun paper of project. 
 4. Plan wanneer welke groep een persconferentie geeft. 
 5. Leid tijdens de persconferentie het gesprek in goede banen. 
 6. Geef feedback op de presenterende groep en op de referenten. 

Variatiemogelijkheden

Eén groep studenten presenteert een al bestaand proefschrift en een andere groep stelt kritische vragen over de gekozen methodes, de resultaten en de conclusies. 

Kenmerken

Niveau van leren: , , ,
Werkvorm voor:
Situatie: ,