Draaiboek ontwerpen

Een draaiboek maak je voor een evenement. Bijvoorbeeld voor een videoproductie, workshop of training. Afhankelijk van het type evenement heeft het draaiboek zowel een inhoudelijk als een didactisch karakter. Wat behandel je als eerst en welke werkvorm zet je in bij een specifiek onderdeel? 

In het draaiboek staat de inhoud van het programma, (leer)doelen, een tijdplanning, instructies en opdrachten, benodigdheden en de in te zetten werkvormen.

Wat leert de student?

Studenten leren voor een gebeurtenis (evenement) na te denken over de invulling en uitvoering van het bijbehorende programma. Ze leren dat een draaiboek meer is dan een planning en een beschrijving van de praktische kant van een evenement omvat. Een draaiboek beschrijft op wat voor een wijze doelen behaald worden en wat daarvoor nodig is. 

Wat doet de student?

 1. Maakt een draaiboek waarin de invulling en uitvoering van een evenement worden beschreven. Beschrijft op wat voor een wijze doelen behaald worden en wat daar voor nodig is. Bij de uitwerking houdt de student rekening met de gestelde beoordelingscriteria.  
 2. Vraagt en verwerkt feedback. 

Wat doet de docent?

 1. Geef de opdracht om een draaiboek te maken en geef toelichting op de criteria waaraan het draaiboek moet voldoen. Geef bijvoorbeeld een format voor de inhoudsopgave en een rubric met beoordelingscriteria ten aanzien van de volgende items; inhoud van het programma, (leer)doelen, tijdplanning, instructies en opdrachten, benodigdheden en de in te zetten werkvormen. 
 2. Ondersteun de studenten bij het maken van het draaiboek. Dit kan door beschikbaar te zijn voor vragen, tips te geven of voorbeelden van draaiboeken beschikbaar te stellen. 
 3. Geef feedback op het draaiboek. 

Variatiemogelijkheid

 • Pas peerfeedback toe: studenten geven elkaar feedback op hun draaiboek 
 • Laat het evenement uitvoeren. Studenten kunnen zelf toetsen of het draaiboek voldeed.  

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Assignments (Brightspace)
 • Documentation Tool (H5P)
 • Pitch2Peer
 • Kenmerken

  Niveau van leren: , , ,
  Situatie: ,
  Groepsgrootte: , ,