Poster maken

Bij deze werkvorm oefenen studenten met de leerstof door een poster te maken. Een poster is een grafische weergave van bijvoorbeeld een (wetenschappelijk) rapport voor een specifieke doelgroep. Op de poster wordt gebruik gemaakt van zowel tekst als afbeeldingen.  

Lees meer Poster maken

Coachgesprekken

Tijdens coachgesprekken werken studenten samen met een vaste coach aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Lees meer Coachgesprekken

Een artikel reviewen

Studenten kruipen in de rol van reviewer voor een wetenschappelijk tijdschrift en beoordelen een wetenschappelijk artikel, waarbij ze gebruik maken van vooraf vastgestelde criteria. Ze beschrijven hun beoordeling in een reviewrapport.

Lees meer Een artikel reviewen

Van kranten- naar wetenschapsartikel

Van kranten- naar wetenschapsartikel is een werkvorm gericht op de voorbereiding van het schrijven van wetenschappelijke teksten. Door het verwetenschappelijken van een krantenartikel onderzoekt de student de overgang van journalistiek schrijven naar wetenschappelijk schrijven. 

Lees meer Van kranten- naar wetenschapsartikel

Van tekst naar schema

Op basis van een geschreven tekst maken studenten een schema waarin inhoudelijke verbanden worden weergegeven. Op deze wijze draagt de werkvorm bij aan een beter begrip van de lesstof en het onthouden van de kernpunten en verbanden. 

Lees meer Van tekst naar schema

Elevator pitch

In een elevator pitch presenteert de student in heel korte tijd de essentie van een onderwerp, artikel, onderzoek of standpunt.

Lees meer Elevator pitch

Betoog schrijven

In een betoog wordt de persoonlijke mening van de student gegeven over een theorie, gebeurtenis, artikel of actualiteit. Studenten onderbouwen hun mening op basis van literatuur of lesstof die ze bestudeerd hebben en krijgen hierop feedback.

Lees meer Betoog schrijven

Voorstellen beoordelen

In deze werkvorm beoordelen studenten aan de hand van beoordelingscriteria meerdere (onderzoeks)voorstellen en beargumenteren welk twee voorstellen het beste zijn. 

Lees meer Voorstellen beoordelen

Draaiboek ontwerpen

Een draaiboek maak je voor een evenement. Bijvoorbeeld voor een videoproductie, workshop of training. Afhankelijk van het type evenement heeft het draaiboek zowel een inhoudelijk als een didactisch karakter. Wat behandel je als eerst en welke werkvorm zet je in bij een specifiek onderdeel?

Lees meer Draaiboek ontwerpen

Associëren

Door te associëren kunnen studenten verbanden leggen tussen reeds aanwezige kennis en nieuw aangereikte leerstof. Ook kun je een creatief denkproces op gang brengen. Je kunt associëren gebruiken om voorkennis te activeren of leerstof beter te onthouden en te begrijpen.

Lees meer Associëren