Betoog schrijven

In een betoog wordt de persoonlijke mening van de student gegeven over een theorie, gebeurtenis, artikel of actualiteit. Studenten onderbouwen hun mening op basis van literatuur of lesstof die ze bestudeerd hebben en krijgen hierop feedback.  

Wat leert de student?

De student leert een mening of visie te vormen en die te koppelen aan literatuur en lesstof. Daarnaast leert de student literatuur te gebruiken om argumenten te formuleren. Op deze wijze wordt theoretische kennis actief verwerkt, worden hoofdzaken van randzaken gescheiden en komt de student tot dieper leren. 

Wat doet de student?

 1. Bestudeert literatuur en verzamelt informatie over het onderwerp van het betoog.
 2. Vormt een mening op basis van deze informatie. 
 3. Schrijft een betoog waarin zijn of haar mening wordt onderbouwd met argumenten afgeleid uit de literatuur en lesstof, rekening houdend met de criteria waaraan het betoog moet voldoen. 
 4. Vraagt en verwerkt feedback. 

Wat doet de docent?

 1. Geef de opdracht om een betoog te schrijven en geef toelichting op de criteria waaraan het betoog moet voldoen. Geef bijvoorbeeld een format voor de inhoudsopgave, stel het aantal te geven argumenten vast of geef een rubric met beoordelingscriteria. 
 2. Ondersteun de studenten bij het schrijven van het betoog. Dit kan door beschikbaar te zijn voor vragen, tips te geven of alternatieve perspectieven aan te dragen. 
 3. Geef feedback. 

Variatiemogelijkheden

Pas peerfeedback toe: studenten geven elkaar feedback op hun betoog  

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Assignments (Brightspace)
 • Documentation Tool (H5P)
 • Pitch2Peer
 • Kenmerken

  Niveau van leren: , , ,
  Situatie: ,
  Groepsgrootte: