Wiki maken

Een wiki is een website waarop iedereen informatie kan toevoegen of aanpassen op een eenvoudige manier. Er is een gezamenlijke tekst die door alle deelnemers wordt onderhouden en het is de bedoeling dat de kwaliteit van de weergegeven informatie toeneemt. Door studenten samen in een wiki de leerstof te laten beschrijven, aanvullen met media, verbanden aanbrengen, etc., zijn ze samen bezig met het actief creëren van kennis.

Lees meer Wiki maken

Poster maken

Bij deze werkvorm oefenen studenten met de leerstof door een poster te maken. Een poster is een grafische weergave van bijvoorbeeld een (wetenschappelijk) rapport voor een specifieke doelgroep. Op de poster wordt gebruik gemaakt van zowel tekst als afbeeldingen.  

Lees meer Poster maken

Een artikel reviewen

Studenten kruipen in de rol van reviewer voor een wetenschappelijk tijdschrift en beoordelen een wetenschappelijk artikel, waarbij ze gebruik maken van vooraf vastgestelde criteria. Ze beschrijven hun beoordeling in een reviewrapport.

Lees meer Een artikel reviewen

Producten presentatie

Studenten presenteren hun ontwikkelde product (website, vlog, infographic e.d.) aan docenten en medestudenten. Na afloop van de presentatie is er tijd voor vragen en/of discussie. De combinatie van het product en de wijze waarop het product gepresenteerd wordt staat centraal. 

Lees meer Producten presentatie

Van kranten- naar wetenschapsartikel

Van kranten- naar wetenschapsartikel is een werkvorm gericht op de voorbereiding van het schrijven van wetenschappelijke teksten. Door het verwetenschappelijken van een krantenartikel onderzoekt de student de overgang van journalistiek schrijven naar wetenschappelijk schrijven. 

Lees meer Van kranten- naar wetenschapsartikel

Van tekst naar schema

Op basis van een geschreven tekst maken studenten een schema waarin inhoudelijke verbanden worden weergegeven. Op deze wijze draagt de werkvorm bij aan een beter begrip van de lesstof en het onthouden van de kernpunten en verbanden. 

Lees meer Van tekst naar schema

Elevator pitch

In een elevator pitch presenteert de student in heel korte tijd de essentie van een onderwerp, artikel, onderzoek of standpunt.

Lees meer Elevator pitch

Oefenrechtbank (Rota)

De Rota is een oefensetting waarin studenten procedures in de rechtbank nabootsen. Iedere student krijgt een zaak toegewezen waarin hij optreedt als advocaat van een van de partijen of als rechter. De Rota kan in verschillende vormen van rechtspraak worden ingezet: bij strafrecht, civiel recht en bestuursrecht.

Lees meer Oefenrechtbank (Rota)

Betoog schrijven

In een betoog wordt de persoonlijke mening van de student gegeven over een theorie, gebeurtenis, artikel of actualiteit. Studenten onderbouwen hun mening op basis van literatuur of lesstof die ze bestudeerd hebben en krijgen hierop feedback.

Lees meer Betoog schrijven

Voorstellen beoordelen

In deze werkvorm beoordelen studenten aan de hand van beoordelingscriteria meerdere (onderzoeks)voorstellen en beargumenteren welk twee voorstellen het beste zijn. 

Lees meer Voorstellen beoordelen