Wiki maken

Een wiki is een website waarop iedereen informatie kan toevoegen of aanpassen op een eenvoudige manier. Er is een gezamenlijke tekst die door alle deelnemers wordt onderhouden en het is de bedoeling dat de kwaliteit van de weergegeven informatie toeneemt. Door studenten samen in een wiki de leerstof te laten beschrijven, aanvullen met media, verbanden aanbrengen, etc., zijn ze samen bezig met het actief creëren van kennis.

Wat leert de student?  

De student is samen met zijn medestudenten actief bezig met verwerking en verdieping van de leerstof.  

Wat doet de student?  

 1. Zoekt relevantie informatiebronnen bij het onderwerp en bepaalt welke informatie van belang is.
 2. Maakt met zijn groepje een wiki aan en verwerkt de relevante informatie in de wiki.
 3. Bekijkt de bijdragen van groepsgenoten, vult deze bijdragen aan of brengt eventueel verbetering aan. 
 4. Deelt de wiki met andere groepen en de docent.
 5. Reageert op de wiki’s van andere groepen.
 6. Ontvangt en verwerkt eventueel de feedback. 

Wat doet de docent?  

 1. Bepaal het onderwerp van de wiki.
 2. Maak een groepsindeling.
 3. Geef de opdracht om in kleine groepen een wiki te maken. Geef toelichting op de criteria waaraan de wiki moet voldoen of stel eventueel een rubric hiervoor op. 
 4. Ondersteun de studenten bij het maken van de wiki. Dit kan door beschikbaar te zijn voor vragen, tips te geven of alternatieve perspectieven aan te dragen. 
 5. Laat de groepen feedback geven op elkaars wiki. 
 6. Geef feedback. 

Kenmerken

Situatie: ,