Wiki maken

Een wiki is een website waarop iedereen informatie kan toevoegen of aanpassen op een eenvoudige manier. Er is een gezamenlijke tekst die door alle deelnemers wordt onderhouden en het is de bedoeling dat de kwaliteit van de weergegeven informatie toeneemt. Door studenten samen in een wiki de leerstof te laten beschrijven, aanvullen met media, verbanden aanbrengen, etc., zijn ze samen bezig met het actief creëren van kennis.

Lees meer Wiki maken

Poster maken

Bij deze werkvorm oefenen studenten met de leerstof door een poster te maken. Een poster is een grafische weergave van bijvoorbeeld een (wetenschappelijk) rapport voor een specifieke doelgroep. Op de poster wordt gebruik gemaakt van zowel tekst als afbeeldingen.  

Lees meer Poster maken

Buzz-groep

In een buzz-groep krijgen studenten een probleem of concept en moeten ze in twee- of drietallen in korte tijd tot antwoorden of oplossingen komen.

Lees meer Buzz-groep

Een artikel reviewen

Studenten kruipen in de rol van reviewer voor een wetenschappelijk tijdschrift en beoordelen een wetenschappelijk artikel, waarbij ze gebruik maken van vooraf vastgestelde criteria. Ze beschrijven hun beoordeling in een reviewrapport.

Lees meer Een artikel reviewen

Van kranten- naar wetenschapsartikel

Van kranten- naar wetenschapsartikel is een werkvorm gericht op de voorbereiding van het schrijven van wetenschappelijke teksten. Door het verwetenschappelijken van een krantenartikel onderzoekt de student de overgang van journalistiek schrijven naar wetenschappelijk schrijven. 

Lees meer Van kranten- naar wetenschapsartikel

Van tekst naar schema

Op basis van een geschreven tekst maken studenten een schema waarin inhoudelijke verbanden worden weergegeven. Op deze wijze draagt de werkvorm bij aan een beter begrip van de lesstof en het onthouden van de kernpunten en verbanden. 

Lees meer Van tekst naar schema

Jigsaw Methode

Bij de Jigsaw methode bestuderen studenten ieder een deel van de leerstof, leggen ze de essentie ervan uit aan hun groepsleden en maken ze gezamenlijk een samenvatting.

Lees meer Jigsaw Methode

Elevator pitch

In een elevator pitch presenteert de student in heel korte tijd de essentie van een onderwerp, artikel, onderzoek of standpunt.

Lees meer Elevator pitch

Dilemma’s

Dilemma’s kun je gebruiken om een onderwerp uit te lichten waarover in een vakgebied meerdere tegenstrijdige standpunten/hypothesen bestaan. Met deze werkvorm kun je voorkennis activeren, leerstof aanreiken en/of oefenen.

Lees meer Dilemma’s

Associëren

Door te associëren kunnen studenten verbanden leggen tussen reeds aanwezige kennis en nieuw aangereikte leerstof. Ook kun je een creatief denkproces op gang brengen. Je kunt associëren gebruiken om voorkennis te activeren of leerstof beter te onthouden en te begrijpen.

Lees meer Associëren