Jigsaw Methode

Bij de Jig-Saw methode bestuderen studenten ieder een deel van de leerstof, leggen ze de essentie ervan uit aan hun groepsleden en maken ze gezamenlijk een samenvatting.

Wat leert de student?

De student leert de essentiële onderdelen uit de stof te ontleden en hoofdzaken van bijzaken te scheiden, en leert de stof op een begrijpelijke manier uit te leggen aan medestudenten. Zo leert de student de stof beter te begrijpen en toetst hij dat begrip via de uitleg aan medestudenten.  

Wat doet de student?

  1. Bestudeert het toegewezen deelonderwerp.
  2. Bespreekt in zijn team het deelonderwerp, en maakt samen met de groepsleden een korte samenvatting/presentatie over het deelonderwerp.
  3. Wisselt van team naar gemengde groep en presenteert het eigen deelonderwerp. 

Wat doet de docent?

  1. Verdeel het materiaal/de lesstof in een aantal gelijkwaardige en logische deelonderwerpen (maximaal 8). 
  2. Wijs elke student een van de deelonderwerpen toe en geef de zelfstudieopdracht een samenvatting te maken van de voornaamste (gezichts)punten hierin.  
  3. Maak per deelonderwerp een team, waarin de studenten van dat deelonderwerp onderling hun begrip van de stof vergelijken en afstemmen (team 1, team 2, etc.). 
  4. Stel gemende groepen zo samen dat alle deelonderwerpen erin vertegenwoordigd zijn (groep A, groep B, etc.). 
  5. Laat de studenten aan hun nieuwe groepsgenoten uitleggen wat zij bestudeerd hebben, zodat uiteindelijk de hele stof wordt besproken. Laat hen de stof ook samenvatten.  
  6. Bespreek de samenvatting plenair zodat iedere student met dezelfde kennis de les verlaat. 

Variatiemogelijkheid

Laat studenten vanuit verschillende perspectieven, culturen of rollen het onderwerp benaderen. 

Kenmerken

Niveau van leren: , ,
Werkvorm voor: ,
Groepsgrootte: