Een artikel reviewen

Studenten kruipen in de rol van reviewer voor een wetenschappelijk tijdschrift en beoordelen een wetenschappelijk artikel, waarbij ze gebruik maken van vooraf vastgestelde criteria. Ze beschrijven hun beoordeling in een reviewrapport. 

Wat leert de student?

De student leert een wetenschappelijk artikel te analyseren en te beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria. Hij leert wat kenmerken zijn van een sterk wetenschappelijk artikel. Daarnaast leert de student zijn beoordeling te onderbouwen, op schrift te stellen en te communiceren naar de auteur, waarbij de docent de auteur waarneemt. 

Wat doet de student?

 1. Beoordeelt een wetenschappelijk artikel aan de hand van criteria.
 2. Schrijft een review rapport aan de auteur, met daarin zijn onderbouwde beoordeling.
 3. Deelt het reviewrapport met de docent.
 4. Ontvangt en verwerkt eventueel de feedback. 

Wat doet de docent?

 1. Stel voorafgaand aan de opdracht een aantal beoordelingscriteria op waarmee studenten de artikelen gaan beoordelen. Dit kan ook samen met de studenten. 
 2. Selecteer een (gepubliceerde) artikelen die op een aantal punten verbeterd zouden kunnen worden.  
 3. Geef studenten een korte uitleg over de review procedure en eventueel een aantal voorbeelden van reviewrapporten.
 4. Geef de opdracht om een artikel te reviewen en hiervan een reviewrapport te schrijven. Geef toelichting op de criteria waaraan het reviewrapport moet voldoen.  
 5. Ondersteun de studenten bij het reviewen en het schrijven van een reviewrapport. Dit kan door beschikbaar te zijn voor vragen, tips te geven of alternatieve perspectieven aan te dragen. 
 6. Geef feedback. 

Variatiemogelijkheden

 • Laat studenten de reviews van één of enkele medestudenten lezen en laat ze hierover met elkaar in gesprek gaan. Voorwaarde is dat ze hetzelfde artikel reviewen. Geef ze daarna ruimte om hun eigen reviewrapport nog aan te passen. 
 • Laat (master)thesissen van studenten reviewen en gebruik de reviewrapporten als (tussentijdse) beoordeling. 
 • Laat een oudere versie van een zelfgeschreven en ondertussen geaccepteerd artikel reviewen. Studenten kunnen hun reviewcommentaar vergelijken met dat van de echte reviewers. 

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Rubrics (Brightspace)
 • Pitch2Peer
 • Documentation Tool (H5P)
 • Assignments (Brightspace)
 • Kenmerken

  Groepsgrootte: , ,