Wiki maken

Een wiki is een website waarop iedereen informatie kan toevoegen of aanpassen op een eenvoudige manier. Er is een gezamenlijke tekst die door alle deelnemers wordt onderhouden en het is de bedoeling dat de kwaliteit van de weergegeven informatie toeneemt. Door studenten samen in een wiki de leerstof te laten beschrijven, aanvullen met media, verbanden aanbrengen, etc., zijn ze samen bezig met het actief creëren van kennis.

Lees meer Wiki maken

Poster maken

Bij deze werkvorm oefenen studenten met de leerstof door een poster te maken. Een poster is een grafische weergave van bijvoorbeeld een (wetenschappelijk) rapport voor een specifieke doelgroep. Op de poster wordt gebruik gemaakt van zowel tekst als afbeeldingen.  

Lees meer Poster maken

Coachgesprekken

Tijdens coachgesprekken werken studenten samen met een vaste coach aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Lees meer Coachgesprekken

Een artikel reviewen

Studenten kruipen in de rol van reviewer voor een wetenschappelijk tijdschrift en beoordelen een wetenschappelijk artikel, waarbij ze gebruik maken van vooraf vastgestelde criteria. Ze beschrijven hun beoordeling in een reviewrapport.

Lees meer Een artikel reviewen

Elevator pitch

In een elevator pitch presenteert de student in heel korte tijd de essentie van een onderwerp, artikel, onderzoek of standpunt.

Lees meer Elevator pitch

Dilemma’s

Dilemma’s kun je gebruiken om een onderwerp uit te lichten waarover in een vakgebied meerdere tegenstrijdige standpunten/hypothesen bestaan. Met deze werkvorm kun je voorkennis activeren, leerstof aanreiken en/of oefenen.

Lees meer Dilemma’s

Oefenrechtbank (Rota)

De Rota is een oefensetting waarin studenten procedures in de rechtbank nabootsen. Iedere student krijgt een zaak toegewezen waarin hij optreedt als advocaat van een van de partijen of als rechter. De Rota kan in verschillende vormen van rechtspraak worden ingezet: bij strafrecht, civiel recht en bestuursrecht.

Lees meer Oefenrechtbank (Rota)

Presentatie geven

De student presenteert een bepaald onderwerp aan medestudenten en de docent, en beantwoordt hun vragen.

Lees meer Presentatie geven

Meelopen met een professional

In deze werkvorm kijken studenten mee met een professional (op de werkplek). De professional legt uit, toont vaardigheden en biedt eventueel ondersteuning bij uitvoering door de student. Hoofdzakelijk stelt de student vragen en observeert hij de professional.  

Lees meer Meelopen met een professional