Discussiëren volgens de vissenkommethode

Deze werkvorm gebruik je om kennis en inzichten te verwerven, te delen en studenten zich te laten spiegelen aan medestudenten. 

Wat leert de student? 

De student leert zich te verdiepen in meerdere perspectieven rondom een bepaalde stelling. Studenten leren hun standpunt af te wegen, argumenten te formuleren en deze te presenteren. 

Wat doet de student? 

 1. Neemt plaats in de vissenkom of het publiek.
 2. Voert discussie in de vissenkom.
 3. Neemt plaats op de lege stoel in de vissenkom om aan de discussie deel te nemen. 

Wat doet de docent? 

 1. Formuleer een probleem of dilemma. 
 2. Plaats 5 stoelen in een kleine cirkel (vissenkom). Plaats de overige stoelen in concentrische cirkels rondom de vissenkom.
 3. Nodig 4 deelnemers uit om in de vissenkom plaats te nemen. De vijfde stoel blijft leeg. 
 4. Introduceer het probleem en start de discussie in de vissenkom. De overige deelnemers luisteren. 
 5. Een lid van het publiek kan op elk moment plaatsnemen op de lege stoel in de vissenkom en zo deelnemen aan het gesprek. Eén van de deelnemers verlaat de vissenkom zodra de lege stoel is gevuld. 
 6. Beëindig de discussie zodra het gesprek in herhaling valt of de gestelde tijd voorbij is. 
 7. Geef een samenvatting.

Variatiemogelijkheden  

Laat de vissenkom discussie voorbereiden in kleine groepen. In de vissenkom kan een vertegenwoordiger van het groepje de discussie voeren. 

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Discussions (Brightspace)
 • Kenmerken

  Werkvorm voor:
  Situatie: ,
  Groepsgrootte: ,