Meelopen met een professional

In deze werkvorm kijken studenten mee met een professional (op de werkplek). De professional legt uit, toont vaardigheden en biedt eventueel ondersteuning bij uitvoering door de student. Hoofdzakelijk stelt de student vragen en observeert hij de professional.  

Wat leert de student?

De student leert kritische en verdiepende vragen te stellen en met aandacht de professional te observeren.

De student vergelijkt reeds verworven kennis en ervaring met dat wat hij waarneemt en gaat bij zichzelf na hoe hij de situatie zou benaderen.  

Wat doet de student?

  1. Voert een gesprek met de professional en stelt kritische en verdiepende vragen. 
  2. Observeert de professional tijdens de uitvoering van een handeling in een specifieke situatie. 
  3. Reflecteert op de observatie in de specifieke situatie en legt dit schriftelijk vast. 

Wat doet de docent?

  1. Begeleidt de student in het stellen van gerichte vragen.  
  2. Ondersteun (eventueel met een format) het reflecteren van de student. 
  3. Geef schriftelijke feedback op het reflectieproces van de student. 

Variatiemogelijkheden

Na observatie voert de student de handeling zelf uit en vraagt feedback aan de professional op eigen denkwijze en uitvoering van de handeling. 

Kenmerken

Niveau van leren: , ,
Werkvorm voor:
Groepsgrootte: , ,