Dilemma’s

Dilemma’s kun je gebruiken om een onderwerp uit te lichten waarover in een vakgebied meerdere tegenstrijdige standpunten/hypothesen bestaan. Met deze werkvorm kun je voorkennis activeren, leerstof aanreiken en/of oefenen.    

Wat leert de student? 

De student onderzoekt verschillende standpunten t.a.v. een gegeven probleem of dilemma en leert deze standpunten te onderbouwen.  

Wat doet de student? 

 1. Inventariseert verschillende standpunten/hypotheses over een wetenschappelijk dilemma aan de hand van een aantal (gegeven) artikelen of informatiebronnen. 
 2. Analyseert de standpunten.  
 3. Onderbouwt/beargumenteert de standpunten. 
 4. Rapporteert bijvoorbeeld schriftelijk of in een plenaire discussie.  

Wat doet de docent? 

 1. Formuleer een probleem of dilemma waar een antwoord op moet worden gevonden. 
 2. Stel eventueel informatiebronnen beschikbaar.
 3. Deel de groep in tweeën en laat elke groep een standpunt analyseren en onderbouwen.
 4. Laat de groepen gezamenlijk discussiëren over de mogelijke redenen voor het uiteenlopen van deze standpunten. 
 5. Geef aan op welke wijze studenten de argumenten rapporteren. 

Variatiemogelijkheden  

 • Laat studenten een eigen standpunt innemen en hierover rapporteren of wijs een standpunt toe. 
 • Laat de studenten individueel aan een dilemma werken. 
 • Laat de argumenten in een blog of op een discussieforum plaatsen. Laat studenten op elkaars posts reageren.  
 • Plenair discussiëren in vorm van Lagerhuisdebat of de Vissenkom

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Discussions (Brightspace)
 • Wooclap
 • Kenmerken