Oefenrechtbank (Rota)

De Rota is een oefensetting waarin studenten procedures in de rechtbank nabootsen. Iedere student krijgt een zaak toegewezen waarin hij optreedt als advocaat van een van de partijen of als rechter. De Rota kan in verschillende vormen van rechtspraak worden ingezet: bij strafrecht, civiel recht en bestuursrecht.   

Wat leert de student?

De student krijgt inzicht in de procedures binnen de rechtspraak en de juridische aspecten van een casus. Ook leert de student zelfstandig juridische problemen te analyseren en te beoordelen, en het ingenomen standpunt te beargumenteren. Tot slot oefent de student met presentatievaardigheden en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.  

Wat doet de student?

  1. Bestudeert vooraf beschikbaar gestelde literatuur en artikelen.  
  2. De student in de rol van advocaat van de eiser, schrijft een beroepschrift en een pleitnotitie, houdt een pleidooi en beantwoordt vragen naar aanleiding daarvan.   
  3. De student in de rol van de gemachtigde van de verweerder of advocaat van gedaagde, schrijft een verweerschrift en een pleitnotitie, houdt een pleidooi en beantwoordt van vragen naar aanleiding daarvan.   
  4. De student in de rol van rechter schrijft een rechtersrapport naar aanleiding van de ingediende processtukken, beraadt zich in de raadskamer en doet een schriftelijke uitspraak.  
  5. Na afloop reflecteren studenten op hun eigen handelen en schrijven ze een zelfevaluatierapport.

Wat doet de docent?

  1. Verstrek vooraf artikelen zodat studenten zich kunnen voorbereiden. 
  2. Verdeel de rollen. 
  3. Bied uitleg over de juridische en procesrechtelijke vaardigheden die aan bod komen bij de werkvorm. 
  4. Begeleid de uitvoering van de werkvorm en baken de spreektijd af. 
  5. Begeleid na afloop het reflectiemoment door studenten feedback te laten geven op zichzelf en/of aan elkaar. 

Kenmerken

Situatie: ,
Groepsgrootte: