Van kranten- naar wetenschapsartikel

Van kranten- naar wetenschapsartikel is een werkvorm gericht op de voorbereiding van het schrijven van wetenschappelijke teksten. Door het verwetenschappelijken van een krantenartikel onderzoekt de student de overgang van journalistiek schrijven naar wetenschappelijk schrijven.  

Wat leert de student?

De student leert na te denken over de formele en inhoudelijke eisen die schrijven voor een wetenschappelijk medium stelt en de voorschriften die daarvoor gelden. De student leert daarbij essentiële onderwerpen en punten uit de lesstof en literatuur te ontleden. 

Wat doet de student?

 1. Bestudeert literatuur en verzamelt informatie over de krant/het tijdschrift, de lezers en het onderwerp. 
 1. Schrijft een artikel dat aansluit bij de doelgroep, rekening houdend met de criteria waaraan het betoog moet voldoen. 
 1. Analyseert het artikel op feiten, meningen en achtergronden. 
 1. Zet de uitspraken die voor een wetenschappelijk artikel nader toegelicht of onderbouwd moeten worden op een rijtje. 
 1. Schrijft het wetenschappelijke artikel (nog) niet zelf, maar maakt annotaties bij de uitspraken zodat er een wetenschappelijke versie van het artikel te maken is en geeft daarbij antwoord op vragen als: 
 • Welke wetenschappelijke bevindingen liggen eraan ten grondslag?  
 • Welk netwerk van wetenschappelijke begrippen wordt gehanteerd en hoe zijn die gedefinieerd?  
 • Naar welke publicaties (van de betrokken onderzoekers en van hun voorgangers) moet worden verwezen?  
 • In welke opzichten zouden de journalistieke uitspraken volgens de onderzoekers moeten worden genuanceerd of aangevuld?  
 1. Vraagt en verwerkt feedback. 

Wat doet de docent?

 1. Leg de studenten een populairwetenschappelijke publicatie voor: een actueel krantenartikel op het gebied van hun studie, geschreven door een wetenschapper of wetenschapsjournalist.  
 1. Geef de opdracht om het artikel te verwetenschappelijken door het te voorzien van voetnoten waarin alle gegevens en bevindingen worden opgenomen die nodig zijn om het artikel om te bouwen tot een wetenschappelijke publicatie.  
 1. Laat de studenten de uitspraken die voor een wetenschappelijk artikel nader toegelicht of onderbouwd moeten worden op een rijtje zetten, en laat hen elk van deze uitspraken aangegeven wat voor soort noot er nodig is (bronvermelding, citaat, toelichting, voorbeeld, kanttekening). Maak hierbij zo nodig gebruik van de wijze van annoteren op Wikipedia. 
 1. Ondersteun de studenten bij het annoteren. Dit kan door beschikbaar te zijn voor vragen, tips te geven of alternatieve bronnen aan te dragen. 
 1. Geef feedback, of maak gebruik van peerfeedback. 

Variatiemogelijkheden

 • Omgekeerd: een wetenschappelijk artikel populariseren 
 • Journalistieke (onwetenschappelijke) elementen in papers die door medestudenten zijn geschreven opsporen en annoteren 

Kenmerken

Niveau van leren: , , ,
Groepsgrootte: , ,