Buzz-groep

In een buzz-groep krijgen studenten een probleem of concept en moeten ze in twee- of drietallen in korte tijd tot antwoorden of oplossingen komen. 

Wat leert de student? 

De student denkt na over een probleem of concept en wisselt hierover van gedachten met mede studenten. 

Wat doet de student? 

 1. Denkt individueel na over een probleem of concept.
 2. Bespreekt met twee of drie medestudenten het probleem of concept.
 3. Deelt eventueel plenair het antwoord of de oplossing. 

Wat doet de docent? 

 1. Geef studenten een probleem of concept waarover ze individueel nadenken. Het kan een uitdagende stelling zijn, een meerkeuzevraag, een berekening die moet worden gemaakt of een kleine casus met vragen als: Wat is hier aan de hand? Wat zou jij nu doen? Wat is een mogelijke oorzaak?  
 2. Geef ze de opdracht om in twee- of drietallen het probleem of concept te bespreken. 
 3. Inventariseer eventueel plenair enkele antwoorden of oplossingen en bespreek kort na. 

Variatiemogelijkheden  

Geef stap 1 als voorbereidingsopdracht

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Wooclap
 • Kenmerken

  Niveau van leren: , ,
  Werkvorm voor: ,