Voorstellen beoordelen

In deze werkvorm beoordelen studenten aan de hand van beoordelingscriteria meerdere (onderzoeks)voorstellen en beargumenteren welk twee voorstellen het beste zijn. 

Wat leert de student?

De student leert voorstellen beoordelen aan de hand van criteria. En impliciet aan welke voorwaarden een voorstel moet voldoen om gehonoreerd te worden. Daarnaast leert de student om een beoordeling helder op schrift uit te drukken en een beslissing goed te beargumenteren. 

Wat doet de student?

 1. Ontvangt meerdere voorstellen. 
 1. Beoordeelt voorstellen op basis van vooraf bekende beoordelingscriteria. 
 1. Op basis van gestelde voorwaarden schriftelijk onderbouwen welke twee voorstellen het beste zijn. 

Wat doet de docent?

 1. Verzamel (onderzoeks)voorstellen met bijbehorende beoordelingscriteria. 
 1. Reik de voorstellen en criteria uit aan de studenten. 
 1. Leg uit waar een goede argumentatie aan voldoet.  
 1. Geef feedback op de schriftelijke onderbouwing van studenten. 

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Rubrics (Brightspace)
 • Discussions (Brightspace)
 • Assignments (Brightspace)
 • Kenmerken

  Niveau van leren: , , ,
  Groepsgrootte: , ,