Speeddaten

Een goede kennismaking met studiegenoten draagt bij aan een prettig en veilig leerklimaat. Speeddaten biedt studenten de mogelijkheid snel met studiegenoten kennis te maken.  

Wat leert de student?

Studenten leren om te reflecteren Studenten leren elkaar middels deze werkvorm kennen. Een kennismaking is bevorderlijk voor het geven/krijgen van feedback aan/van medestudenten. 

Wat doet de student?

Ter voorbereiding heeft iedere student een praktijkervaring meegenomen. De ene helft van de studenten gaat aan

 1. Stelt zichzelf voor aan een medestudent (1 min) en luistert hoe de medestudent zichzelf voorstelt (1 min). 
 1. Gaat in gesprek met de medestudent en stelt vervolgvragen. 
 1. Schuift door naar de volgende student en herhaalt stap 1 en 2. 

Nadat de rondes voorbij zijn wisselen de studenten van rol. De studenten die net vragen hebben gesteld gaan hun ervaringen vertellen en andersom. Vervolgens zijn er weer hetzelfde aantal rondes als de vorige keer.

Wat doet de docent?

 1. Zet 2 rijen stoelen klaar.  
 1. Laat studenten plaatsnemen op de stoelen. 
 1. Leg de opdracht uit (1 minuut jezelf presenteren, 1 minuut luisteren en daarna in gesprek en vervolgvragen stellen).
 1. Start ronde 1 en bewaak de tijd.
 1. Laat studenten van rij 1 doorschuiven. Studenten uit rij 2 blijven zitten. 
 1. Start ronde 2 en bewaak de tijd. 
 1. Herhaal zo vaak als nodig.

Variatiemogelijkheden

 • Laat studenten praktijkervaringen delen in plaats van iets over zichzelf vertellen. Hiermee kunnen ze een breder beeld van het werkveld krijgen. 
 • De vervolgvragen kunnen meer op reflectie gericht zijn.

Kenmerken

Niveau van leren:
Werkvorm voor:
Groepsgrootte: