Elevator pitch

In een elevator pitch presenteert de student in heel korte tijd de essentie van een onderwerp, artikel, onderzoek of standpunt.

Lees meer Elevator pitch

Presentatie geven

De student presenteert een bepaald onderwerp aan medestudenten en de docent, en beantwoordt hun vragen.

Lees meer Presentatie geven

Petje op, petje af

Met deze werkvorm kun je snel de mening van studenten peilen of controleren of ze de leerstof begrijpen. Bovendien zijn studenten tijdens een college even in beweging.

Lees meer Petje op, petje af

Kennismaken met studiegenoten

Een goede kennismaking met studiegenoten draagt bij aan een prettig en veilig leerklimaat. Deze drie werkvormen bieden studenten een verdiepende kennismaking met elkaar.

Lees meer Kennismaken met studiegenoten

Speeddaten

Een goede kennismaking met studiegenoten draagt bij aan een prettig en veilig leerklimaat. Speeddaten biedt studenten de mogelijkheid snel met studiegenoten kennis te maken.  

Lees meer Speeddaten