Petje op, petje af

Met deze werkvorm kun je snel de mening van studenten peilen of controleren of ze de leerstof begrijpen. Bovendien zijn studenten tijdens een college even in beweging.  

Wat leert de student?

Als de werkvorm wordt ingezet voor het peilen van de mening, dan leren studenten om hun mening te geven en om deze te onderbouwen met argumenten. Indien deze werkvorm wordt ingezet om te controleren of de leerstof is begrepen, dan stimuleert het studenten om zich ter voorbereiding op de bijeenkomst in de leerstof te verdiepen en hierover (kennis)vragen te beantwoorden.

Wat doet de student?

De student geeft een reactie op een vraag of een stelling en doet dit door te staan of te zitten. Als studenten staan, dan zijn ze het eens met de stelling. Als de studenten zitten, dan zijn ze het oneens met de stelling. Bijvoorbeeld als volgt:

 1. Docent benoemt de stelling.
 2. De studenten stemmen door te gaan staan of te gaan zitten.
 3. Je kunt een paar studenten hun mening laten toelichten met argumenten.

Indien deze werkvorm wordt ingezet om te controleren of de leerstof is begrepen, dan kun je de volgende stappen doorlopen in de vorm van een afvalrace:

 1. Alle studenten staan. Zodra iemand een verkeerd antwoord geeft gaat hij of zij zitten.
 2. Stel de eerste vraag. Laat de studenten kiezen voor antwoord A of B en Juist en Onjuist door bij één van de twee de hand op te steken.
 3. Wie het antwoord fout heeft gaat zitten.
 4. Herhaal dit net zolang totdat de laatste overgebleven is of tot je vragen op zijn.

Wat doet de docent?

Om de mening van studenten te peilen, geef je stellingen met de antwoordopties Eens/Oneens. Je kunt een paar studenten hun mening en argumenten laten toelichten. Om te controleren of studenten de leerstof begrijpen, stel je een aantal korte gesloten vragen. Deze gesloten vragen hebben twee antwoordmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld Juist/Onjuist of A en B. Je kunt bij de vragen het juiste antwoord toelichten, of je laat een student dit toelichten.

Variatiemogelijkheden

De werkvorm ‘Petje op, petje af’ kun je ook online laten plaatsvinden. Hiervoor is het nodig dat alle studenten hun camera aanzetten. De studenten kunnen stemmen op een vraag of stelling door bijvoorbeeld een groen of een rood voorwerp in beeld te brengen. Daarnaast zou je de studenten ook echt een pet op of af kunnen laten zetten. Om dit uit te voeren is het belangrijk dat je van tevoren aangeeft welke voorwerpen de studenten moeten meenemen naar de online bijeenkomst.

De werkvorm ‘Petje op, petje af’ kan ook plaatsvinden in de vorm ‘Over de streep’. Tijdens deze werkvorm staan alle studenten aan een kant van het lokaal. Ze lopen naar de overkant (over de streep) als ze het eens zijn met de stelling. Bij iedere stelling beginnen alle studenten aan dezelfde kant. De werkvorm ‘Over de streep’ kan ook worden ingezet om studenten met elkaar kennis te laten maken. In plaats van stellingen worden er kenmerken of karaktereigenschappen genoemd, studenten kunnen dan oversteken als het genoemde voor hen geldt.

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Wooclap
 • Kenmerken

  Niveau van leren:
  Groepsgrootte: ,