Peer instruction

Peer instruction is een activerende werkvorm volgens een vast format waarbij studenten leren van en met elkaar. Door zowel individueel als in kleine groepjes aan de slag te gaan met een conceptuele vraag, komen studenten tot een diepere verwerking van de leerstof. 

Peer instruction werkt het beste als 30%-70% van de studenten de leerstof begrijpt.

Geraadpleegd 10-1-2022; Harvard professor Eric Mazur’s Peer Instruction method – Wooclap | Blog

Wat leert de student?

De student leert in eigen woorden een antwoord te formuleren op een conceptuele vraag. Hij leert zijn antwoord toe te lichten aan medestudenten en luistert naar de uitleg van zijn medestudenten. Door de groepsdiscussie over de conceptuele vraag volgt een beter begrip van de leerstof. 

Wat doet de student?

 1. Bereidt zich voor. 
 2. Beantwoordt de conceptuele vraag. 
 3. Gaat met medestudenten in overleg over de vraag. Licht hierbij zijn antwoord toe en luistert naar de uitleg van anderen. Mogelijk past hij op basis van de discussie met medestudenten zijn antwoord aan. 
 4. Beantwoordt dezelfde conceptuele vraag. 
 5. Neemt deel aan plenaire terugkoppeling op de vraag. 

Wat doet de docent?

 1. Formuleer een conceptuele vraag.
 2. Stel de vraag tijdens de les en geef studenten enkele minuten individuele denktijd. 
 3. Laat studenten individueel de vraag beantwoorden via een stemtool zoals Mentimeter. Geef geen feedback en laat de antwoorden niet zien! 
 4. Verdeel de groep in groepjes van 2 tot 4 studenten.  
 5. Laat de groepjes in discussie gaan over het juiste antwoord. Moedig ze aan om elkaar te overtuigen van het antwoord. Als ze allemaal op hetzelfde (incorrecte) spoor zitten, geef een hint. 
 6. Laat studenten individueel dezelfde vraag beantwoorden via een stemtool zoals Mentimeter.  
 7. Laat het juiste antwoord zien. Laat ook zien of de antwoorden uit de tweede ronde zijn verschoven ten opzichte van de antwoorden uit de eerste ronde. Bespreek kort plenair na. 
 8. Indien nodig geef verdere toelichting. 

Good practice

Meer informatie

Tools die kunnen worden ingezet bij deze werkvorm

 • Wooclap
 • Kenmerken