Bring Your Own Patient/Client

Bij deze werkvorm nodig je studenten uit zich te verplaatsen en te verdiepen in het leven van een patiënt of client en zijn of haar casus gedurende een langere periode te volgen, zowel in de privésituatie als tijdens de behandelsituaties.

Lees meer Bring Your Own Patient/Client

Forumdiscussie

Een forumdiscussie is een uitwisseling van standpunten aan de hand van een uiteenzetting over een bepaald onderwerp. De discussie wordt ingeleid en geleid door een voorzitter en vindt plaats tussen een aantal uitgenodigde experts (het forum). De studenten (de toehoorders) kunnen reageren op de door het forum gevoerde discussie.

Lees meer Forumdiscussie

Research Your Own Patient/Client

Bij deze werkvorm vraag je studenten om zich te verdiepen in het ziektebeeld van een patiënt of de zaak/het probleem van een cliënt. Bijvoorbeeld een patiënt met chronische ziekte of een cliënt met een strafzaak.

Lees meer Research Your Own Patient/Client

Lagerhuisdebat

In een Lagerhuisdebat proberen twee partijen elkaar te overtuigen van de juistheid van hun visie op een stelling. De ene partij verdedigt de stelling, de andere valt die aan. Debaters veranderen tijdens een debat in principe niet van mening. Een debatleider laat individuele debaters aan het woord en op elkaar regeren, en een jury beoordeelt de bijdragen van de debaters. 

Lees meer Lagerhuisdebat

Peer instruction

Peer instruction is een activerende werkvorm volgens een vast format waarbij studenten leren van en met elkaar. Door zowel individueel als in kleine groepjes aan de slag te gaan met een conceptuele vraag, komen studenten tot een diepere verwerking van de leerstof. 

Lees meer Peer instruction

Toetsvragen met antwoorden ontwerpen

Deze werkvorm maakt de student toetsvragen met bijpassende antwoorden over de leerstof en geeft hij feedback op de toetsvragen en antwoorden van medestudenten. Het opstellen van vragen met een bijbehorend antwoord ondersteunt de student bij het onthouden en begrijpen van de lesstof. Ook helpt de werkvorm hem de lesstof toe te passen en te analyseren.

Lees meer Toetsvragen met antwoorden ontwerpen

Uitwerken van een model

vorm werken studenten een theoretisch model uit aan de hand van een eigen casus of een voorbeeldcasus. Op deze manier onthouden en begrijpen studenten het model niet alleen, maar passen ze het ook toe. Deze actieve verwerking van de leerstof is geschikt om tijdens werkgroepen te gebruiken. 

Lees meer Uitwerken van een model

Instructie ontwerpen

Het ontwerpen van een instructie is een werkvorm waarbij studenten een versimpelde weergave van een proces of activiteit ontwikkelen. Doelgroeponderzoek en gebruikerstesten kunnen aanvullende onderdelen zijn van deze werkvorm.

Lees meer Instructie ontwerpen

Simulatie

Een simulatie is een werkvorm waarbij studenten oefenen in een geconditioneerde omgeving waarin de werkelijkheid wordt nagebootst. Een simulatie is een complexere werkvorm dan een rollenspel, omdat het in de simulatie niet alleen gaat om interactie, maar ook om processen. Een simulatie kan uitgewerkt worden in bijvoorbeeld een serious game. 

Lees meer Simulatie

Casus uitwerken

Studenten krijgen een casus uit een relevante praktijksituatie. Door de casus uit te werken krijgen studenten een beter beeld van hoe de praktijk zich verhoudt tot de theorie en hoe het werkveld eruit ziet.

Lees meer Casus uitwerken