Meelopen met een professional

In deze werkvorm kijken studenten mee met een professional (op de werkplek). De professional legt uit, toont vaardigheden en biedt eventueel ondersteuning bij uitvoering door de student. Hoofdzakelijk stelt de student vragen en observeert hij de professional.  

Lees meer Meelopen met een professional

Bring Your Own Patient/Client

Bij deze werkvorm nodig je studenten uit zich te verplaatsen en te verdiepen in het leven van een patiënt of client en zijn of haar casus gedurende een langere periode te volgen, zowel in de privésituatie als tijdens de behandelsituaties.

Lees meer Bring Your Own Patient/Client

Kennisclip bekijken

Een kennisclip of educatieve video is een korte video die je inzet als aankondiging (teaser), voorbereiding, toelichting, uitleg of samenvatting van een bepaald onderwerp. De leerdoelen zijn leidend voor de precieze vorm van de kennisclip.

Lees meer Kennisclip bekijken

E-learningmodule

Een e-learningmodule of e-module is een bundeling van digitale interactievormen zoals vraagtypen, video’s, animaties en spelelementen. De leerdoelen zijn leidend voor welke interacties passend zijn. Een e-module leent zich goed voor kennisoverdracht, zelfstandig oefenen en het aanleren van procedures.

Lees meer E-learningmodule

Research Your Own Patient/Client

Bij deze werkvorm vraag je studenten om zich te verdiepen in het ziektebeeld van een patiënt of de zaak/het probleem van een cliënt. Bijvoorbeeld een patiënt met chronische ziekte of een cliënt met een strafzaak.

Lees meer Research Your Own Patient/Client

Oefentoets

Een oefentoets geeft de student de mogelijkheid om met de leerstof te oefenen en feedback te krijgen. Hierdoor krijgt hij direct inzicht in zijn resultaten. Hij weet waar hij staat in zijn leerproces en waar hij zichzelf nog kan verbeteren.

Lees meer Oefentoets

Toetsvragen met antwoorden ontwerpen

Deze werkvorm maakt de student toetsvragen met bijpassende antwoorden over de leerstof en geeft hij feedback op de toetsvragen en antwoorden van medestudenten. Het opstellen van vragen met een bijbehorend antwoord ondersteunt de student bij het onthouden en begrijpen van de lesstof. Ook helpt de werkvorm hem de lesstof toe te passen en te analyseren.

Lees meer Toetsvragen met antwoorden ontwerpen

One-minutepaper

Met deze werkvorm geef je studenten de opdracht om tijdens of na een bijeenkomst, of op basis van bestudeerde literatuur, in één minuut de essentie van de leerstof op te schrijven. Hiermee kun je nagaan in welke mate de studenten de inhoud begrepen hebben.

Lees meer One-minutepaper

Mindmap maken

Aan de hand van een mindmap structureren studenten informatie rondom een centraal onderwerp, door relaties tussen begrippen aan te geven. Een mindmap kan heel goed online samengesteld worden, verreikt worden met allerlei soorten media en gedeeld worden met anderen.

Lees meer Mindmap maken

Instructie ontwerpen

Het ontwerpen van een instructie is een werkvorm waarbij studenten een versimpelde weergave van een proces of activiteit ontwikkelen. Doelgroeponderzoek en gebruikerstesten kunnen aanvullende onderdelen zijn van deze werkvorm.

Lees meer Instructie ontwerpen