Denken-delen-uitwisselen

Denken-delen-uitwisselen is een werkvorm voor samenwerkend leren. De werkvorm is goed toe te passen om voorkennis te activeren, te brainstormen, overeenkomsten en verschillen te identificeren, etc. Aan de hand van een (denk)vraag of opdracht worden studenten in de gelegenheid gesteld alles wat ze (nog) weten van het betreffende onderwerp op te schrijven.

Lees meer Denken-delen-uitwisselen

Weblecture bekijken

Een weblecture is een video-opname van een hoorcollege, die online beschikbaar is voor studenten die de betreffende cursus volgen. Via een weblecture biedt je grote groepen studenten kennis en vakinhoud. 

Lees meer Weblecture bekijken

Presentatie geven

De student presenteert een bepaald onderwerp aan medestudenten en de docent, en beantwoordt hun vragen.

Lees meer Presentatie geven

Meelopen met een professional

In deze werkvorm kijken studenten mee met een professional (op de werkplek). De professional legt uit, toont vaardigheden en biedt eventueel ondersteuning bij uitvoering door de student. Hoofdzakelijk stelt de student vragen en observeert hij de professional.  

Lees meer Meelopen met een professional

Kennisclip bekijken

Een kennisclip of educatieve video is een korte video die je inzet als aankondiging (teaser), voorbereiding, toelichting, uitleg of samenvatting van een bepaald onderwerp. De leerdoelen zijn leidend voor de precieze vorm van de kennisclip.

Lees meer Kennisclip bekijken

Forumdiscussie

Een forumdiscussie is een uitwisseling van standpunten aan de hand van een uiteenzetting over een bepaald onderwerp. De discussie wordt ingeleid en geleid door een voorzitter en vindt plaats tussen een aantal uitgenodigde experts (het forum). De studenten (de toehoorders) kunnen reageren op de door het forum gevoerde discussie.

Lees meer Forumdiscussie

E-learningmodule

Een e-learningmodule of e-module is een bundeling van digitale interactievormen zoals vraagtypen, video’s, animaties en spelelementen. De leerdoelen zijn leidend voor welke interacties passend zijn. Een e-module leent zich goed voor kennisoverdracht, zelfstandig oefenen en het aanleren van procedures.

Lees meer E-learningmodule

Collegetour

Tijdens een collegetour gaan studenten actief in gesprek met een (externe) deskundige over een specifiek onderwerp.

Lees meer Collegetour

Responsiecollege

Met een responsiecollege bied je grote groepen studenten informatie en vakinhoud, en staat het bespreken ervan centraal. Je kunt het responsiecollege inzetten als variant op het hoorcollege, of ter voorbereiding op een tentamen, stage of omvangrijke opdrachten.

Lees meer Responsiecollege

Peer instruction

Peer instruction is een activerende werkvorm volgens een vast format waarbij studenten leren van en met elkaar. Door zowel individueel als in kleine groepjes aan de slag te gaan met een conceptuele vraag, komen studenten tot een diepere verwerking van de leerstof. 

Lees meer Peer instruction