Draaiboek ontwerpen

Een draaiboek maak je voor een evenement. Bijvoorbeeld voor een videoproductie, workshop of training. Afhankelijk van het type evenement heeft het draaiboek zowel een inhoudelijk als een didactisch karakter. Wat behandel je als eerst en welke werkvorm zet je in bij een specifiek onderdeel?

Lees meer Draaiboek ontwerpen

Presentatie geven

De student presenteert een bepaald onderwerp aan medestudenten en de docent, en beantwoordt hun vragen.

Lees meer Presentatie geven

E-learningmodule

Een e-learningmodule of e-module is een bundeling van digitale interactievormen zoals vraagtypen, video’s, animaties en spelelementen. De leerdoelen zijn leidend voor welke interacties passend zijn. Een e-module leent zich goed voor kennisoverdracht, zelfstandig oefenen en het aanleren van procedures.

Lees meer E-learningmodule

Research Your Own Patient/Client

Bij deze werkvorm vraag je studenten om zich te verdiepen in het ziektebeeld van een patiënt of de zaak/het probleem van een cliënt. Bijvoorbeeld een patiënt met chronische ziekte of een cliënt met een strafzaak.

Lees meer Research Your Own Patient/Client

Lagerhuisdebat

In een Lagerhuisdebat proberen twee partijen elkaar te overtuigen van de juistheid van hun visie op een stelling. De ene partij verdedigt de stelling, de andere valt die aan. Debaters veranderen tijdens een debat in principe niet van mening. Een debatleider laat individuele debaters aan het woord en op elkaar regeren, en een jury beoordeelt de bijdragen van de debaters. 

Lees meer Lagerhuisdebat

Peer instruction

Peer instruction is een activerende werkvorm volgens een vast format waarbij studenten leren van en met elkaar. Door zowel individueel als in kleine groepjes aan de slag te gaan met een conceptuele vraag, komen studenten tot een diepere verwerking van de leerstof. 

Lees meer Peer instruction

Oefentoets

Een oefentoets geeft de student de mogelijkheid om met de leerstof te oefenen en feedback te krijgen. Hierdoor krijgt hij direct inzicht in zijn resultaten. Hij weet waar hij staat in zijn leerproces en waar hij zichzelf nog kan verbeteren.

Lees meer Oefentoets

Toetsvragen met antwoorden ontwerpen

Deze werkvorm maakt de student toetsvragen met bijpassende antwoorden over de leerstof en geeft hij feedback op de toetsvragen en antwoorden van medestudenten. Het opstellen van vragen met een bijbehorend antwoord ondersteunt de student bij het onthouden en begrijpen van de lesstof. Ook helpt de werkvorm hem de lesstof toe te passen en te analyseren.

Lees meer Toetsvragen met antwoorden ontwerpen

One-minutepaper

Met deze werkvorm geef je studenten de opdracht om tijdens of na een bijeenkomst, of op basis van bestudeerde literatuur, in één minuut de essentie van de leerstof op te schrijven. Hiermee kun je nagaan in welke mate de studenten de inhoud begrepen hebben.

Lees meer One-minutepaper

Uitwerken van een model

vorm werken studenten een theoretisch model uit aan de hand van een eigen casus of een voorbeeldcasus. Op deze manier onthouden en begrijpen studenten het model niet alleen, maar passen ze het ook toe. Deze actieve verwerking van de leerstof is geschikt om tijdens werkgroepen te gebruiken. 

Lees meer Uitwerken van een model