Elevator pitch

In een elevator pitch presenteert de student in heel korte tijd de essentie van een onderwerp, artikel, onderzoek of standpunt.

Lees meer Elevator pitch

Hackathon

Een hackathon is een werkvorm waarin groepen studenten ‘non-stop’ gedurende een afgebakende tijd (hele of halve dag) een oplossing bedenken voor een ingebracht of aangereikt probleem.

Lees meer Hackathon

Dilemma’s

Dilemma’s kun je gebruiken om een onderwerp uit te lichten waarover in een vakgebied meerdere tegenstrijdige standpunten/hypothesen bestaan. Met deze werkvorm kun je voorkennis activeren, leerstof aanreiken en/of oefenen.

Lees meer Dilemma’s

Oefenrechtbank (Rota)

De Rota is een oefensetting waarin studenten procedures in de rechtbank nabootsen. Iedere student krijgt een zaak toegewezen waarin hij optreedt als advocaat van een van de partijen of als rechter. De Rota kan in verschillende vormen van rechtspraak worden ingezet: bij strafrecht, civiel recht en bestuursrecht.

Lees meer Oefenrechtbank (Rota)

Betoog schrijven

In een betoog wordt de persoonlijke mening van de student gegeven over een theorie, gebeurtenis, artikel of actualiteit. Studenten onderbouwen hun mening op basis van literatuur of lesstof die ze bestudeerd hebben en krijgen hierop feedback.

Lees meer Betoog schrijven

Voorstellen beoordelen

In deze werkvorm beoordelen studenten aan de hand van beoordelingscriteria meerdere (onderzoeks)voorstellen en beargumenteren welk twee voorstellen het beste zijn. 

Lees meer Voorstellen beoordelen

Draaiboek ontwerpen

Een draaiboek maak je voor een evenement. Bijvoorbeeld voor een videoproductie, workshop of training. Afhankelijk van het type evenement heeft het draaiboek zowel een inhoudelijk als een didactisch karakter. Wat behandel je als eerst en welke werkvorm zet je in bij een specifiek onderdeel?

Lees meer Draaiboek ontwerpen

Associëren

Door te associëren kunnen studenten verbanden leggen tussen reeds aanwezige kennis en nieuw aangereikte leerstof. Ook kun je een creatief denkproces op gang brengen. Je kunt associëren gebruiken om voorkennis te activeren of leerstof beter te onthouden en te begrijpen.

Lees meer Associëren

Denken-delen-uitwisselen

Denken-delen-uitwisselen is een werkvorm voor samenwerkend leren. De werkvorm is goed toe te passen om voorkennis te activeren, te brainstormen, overeenkomsten en verschillen te identificeren, etc. Aan de hand van een (denk)vraag of opdracht worden studenten in de gelegenheid gesteld alles wat ze (nog) weten van het betreffende onderwerp op te schrijven.

Lees meer Denken-delen-uitwisselen